copyricht 2006 - 2018 © Dental lab De Bruycker BVBA
Dentaal lab De Bruycker BVBA 
Welcome uw partner in de esthetische tandheelkunde 
02 582 34 61
Productoverzicht
Prothesesamenstelling
KLASSE B
Afgewerkt en opgesteld volgens de regels van de biogeneopstelling +  certificaat verklaring van overeenstemming.
Hardgipsmodellen klasse III, articulator, tanden Vivodent DCL + molaren Ortotyp DCL, kunsthars Vertex